SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ MINISTERULUI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE


Domnului ministru Sorin Mihai Grindeanu

 

Domnule ministru,

În cadrul conferinței care a avut loc pe 21 februarie, cu ocazia zilei datelor deschise, s-a vorbit despre importanța transpunerii Directivei 2013/37/UE pentru valorificarea potențialului economic și social al informațiilor din sectorul public românesc. Ultima directivă în domeniu, transpusă prin Legea 109/2007, a fost în vigoare pentru o perioadă de 10 ani, dar impactul a fost minim tocmai pentru că nu au fost consultați și implicați în implementare societatea civilă și mediul privat.

Legea de transpunere a directivei trebuie să fie în concordanță cu principiile deschiderii și cu evoluția tehnologică, să presupună constrângeri tehnice, juridice și financiare minime și să ia în calcul necesitățile reutilizatorului informației, pentru a avea un impact real în societatea românească. Doamna Carmen Elian a vorbit pe 21 februarie despre spiritul directivei, respectiv despre conturarea unui drept la reutilizarea informației din sectorul public, ceea ce presupune consacrarea unei obligații de a acorda accesul și de a permite reutilizarea tuturor documentelor din sectorul public.

Nu este vorba doar despre implementarea unei legi, ci despre o schimbare de paradigmă și despre o oportunitate reală de dezvoltare pentru România, motiv pentru care considerăm că o dezbatere publică pe subiect este absolut necesară. În schimb, proiectul actual de lege a fost pus în dezbatere fără specificarea termenelor pentru trimiterea sugestiilor, fără a fi însoțit de o notă justificativă sau un studiu de impact.

Legea reutilizării informațiilor din sectorul public are ca scop transformarea societății prin renunțarea la monopolul asupra informației, pentru a lăsa loc inovației, creativității și eficientizării serviciilor publice oferite cetățenilor. Prin urmare, este esențial ca în textul de modificare să fie menționate și asumate principiile deschiderii și a faptului că există o obligație de a lua măsuri pentru ca toate documentele să devină reutilizabile, iar excepțiile să fie de strictă interpretare.

Modul în care este transpusă directiva va avea impact asupra reutilizării resurselor culturale, asupra regimului taxelor, asupra standardelor și licențelor utilizate pentru publicarea datelor, iar România nu trebuie să se limiteze la implementarea condițiilor minimale de acces și reutilizare impuse de directivă, ci poate deveni un exemplu de bună practică în domeniu. În spiritul celor menționate și a principiilor transparenței decizionale, solicităm o dezbatere publică pe marginea proiectului de lege de modificare a Legii nr. 109/2007 și să ne puneți la dispoziție documentele care au stat la baza întocmirii acestui proiect de lege (notă de justificare, studiu de impact).

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Ministerul pentru Societatea Informațională fuge cât poate de transparență - Date deschise @ Fundația pentru o Societate Deschisă

Leave a comment

Your email address will not be published.


*