Resurse

În această pagină, dorim să adăugăm cât mai multe resurse despre educație deschisă și resurse educaționale deschise. Am deschis pagina la sfârșitul lunii aprilie 2015, deci este la început. Vom adăuga constant noi legături și materiale și vom căuta modalități de a organiza informația.

Sunt binevenite orice sugestii de materiale noi ce ar trebui adăugate. Vă rugăm să ne scrieți la adresele: adelin.dumitru[@]fundatia.ro și dorin.chirițoiu[@]fundatia.ro.

I. Resurse în limba română

Educație deschisă în învățământul preuniversitar – un cadru pentru acțiune (martie 2015)

Ghid de bune practici Resurse Educaționale Deschise (mai 2014)

Resurse educaționale deschise: oportunități pentru România (martie 2014)

Secțiunea în limba română a portalului Open Education Europa (actualizat permanent)

 

II. Resurse în limba engleză

Open Educational Resources in Poland: Challenges and Opportunities – Materialul scris de Grodecka și Sliwowski și sub egida UNESCO, prezintă experiența recentă a Poloniei în domeniul resurselor educaționale deschise. Cuprinde o evaluare a inițiativelor recente în domeniu, legate în principal de procesul de digitalizarea școlilor. De asemenea, materialul prezintă în detaliu inițiativele societății civile în comparație cu inițiativele guvernamentale, subliniind rolul pe care Coaliția pentru date deschise l-a jucat în deschiderea, fie și parțială, a educației poloneze.

European Open Educational Resources Policy Project – Un proiect Creative Commons, platforma își propune să furnizeze materiale privind resursele educaționale deschise, de la dimensiunea legală până la demontarea miturilor, prezentând de asemenea și evenimentele recente din domeniu.

Creative Commons – Open education – Această pagină de pe site-ul Creative Common își propune să reunească principalele știri din domeniul resurselor educaționale deschise, prezentând oportunitățile și piedicile puse în calea noilor inițiative.

Models for sustainable open educational resources – După cum arată și titlul, articolul își propune să demonteze mitul lipsei de sustenabilitate a resurselor educaționale deschise. Demonstrâng că sustenabilitatea nu trebuie înțeleasă întotdeauna în termeni monetari, autorul prezintă o varietate de potențiale surse de finanțare care să sprijine inițiativele de deschidere a educației.

Open Educational Resources -enabling universal education – Articolul își propune să arate cum resursele educaționale deschise pot fi utilizate pentru a oferi o educație de calitate celor din medii socio-economice defavorizate, cu un minim de costuri.

A review of the Open Educational Resources movement: achievements, challenges and new opportunities – Abordând o multitudine de subiecte, de la open source la infrastructură cibernetică, de la drepturi de proprietate intelectuală la rolul evaluării colegiale (peer learning and reviewing), articolul prezintă totodată un scurt istoric al mișcării pentru resurse educaționale deschise.

OER Knowledge Cloud – Un repository finanțat de UNESCO și administrat de bibliotecari, conține resurse deschise din diverse domenii.

Harnessing Open Educational Resources to the Challenges of Teacher Education in Sub-Saharan Africa – Articolul prezintă o inițiativă regională ce a utilizat resurse educaționale deschise pentru a-i pregăti pe profesorii din Africa. Articolul are la bază ideea că localizarea și adaptarea reprezintă concepte esențiale pentru succesul resurselor educaționale deschise.

Localization of Open Educational Resources (OER) in Nepal:Strategies of Himalayan Knowledge-Workers – Articolul arată importanța conceptului de localizare și prezintă experiența utilizării resurselor educaționale deschise în Nepal.

Open Education Handbook – The Open Education Handbook este un proiect realizat de LinkedUp Project prin care se dorește sublinierea importanței informației și a cunoașterii, datorită cărora, nu numai soarta unui individ poate fi schimbată, ci și a unei societăți întregi.

Exploring the Business Case for Open Educational Resources – Acest articol abordează una dintre cele mai importante teme legate de resurse educaționale deschise, și anume cea legată de sustenabilitate. Mai mult, autorii acestui articol exemplifică importanța resurselor educaționale deschise prin analiza de tip cost-beneficiu.

A Basic Guide to Open Educational Resources (OER) – Acest ghid cuprinde trei secțiuni:
(1) Prima secțiune încearcă să răspundă la întrebările frecvente ce apar în legătură cu promovarea și utilizarea resurselor educaționale deschise.
(2) A doua parte cuprinde o analiză complexă a problemelor ce stau în calea promovării resurselor educaționale. Astfel, această secțiune ia forma unei lucrări de cercetare, fiind recomandată celor ce vor să aprofundeze mai mult noțiunile ce stau la baza RED
(3) Ultima secțiunie include annexele ce cuprind informații detaliate despre diferite arii de interes legate de RED.

On the Sustainability of Open Educational Resources in Higher Education – Prin acest articol, autorul David Wiley își propune să analizeze problema sustenabilității proiectelor ce au drept scop promovarea RED. Astfel, el utilizează trei modele pentru a descrie modul în care aceste proiecte se pot autofinanța: modelul MIT, modelul USU și modelul Rice

(în construcție)