Primul Ghid al Solicitantului POCA în dezbatere publică

Cele mai importante subiecte abordate de observațiile noastre se referă la participarea organizațiilor non-guvernamentale în această sesiune de proiecte și la includerea explicită a aspectelor referitoare la folosirea datelor deschise în admnistrația publică.

La începutul acestei luni, Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) a propus pentru consultare publică Ghidului solicitantului pentru accesarea fondurilor europene prin POCA 2014-2020. Este primul astfel de Ghid, iar AM POCA va fi foarte probabil printre primele autorități de management care facilitează accesul la fonduri europene din noua perioadă de programare. Consultarea publică se încheie pe 1 aprilie – un termen generos, care trebuie apreciat. Mai sunt deci două zile în care puteți trimite recomandări și sugestii.

După analiza documentelor, Fundația pentru o societate deschisă a propus o serie de modificări și a solicitat câteva clarificări, explicate în documentul anexat. Cele mai importante subiecte abordate de observațiile noastre se referă la participarea organizațiilor non-guvernamentale în această sesiune de proiecte și la includerea explicită a aspectelor referitoare la folosirea datelor deschise în administrația publică.

Acest Ghid are în vedere propuneri de proiecte care răspund unui singur obiectiv specific al programului (Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice), dar în același timp va reprezenta un cadru general pentru viitoarele sesiuni de proiecte. Din această perspectivă, este un moment important care va defini funcționarea POCA în următorii ani. De aceea, am solicitat, în baza legii privind transparența decizională, organizarea unei consultări publice cu organizațiile interesate.

Profit de moment pentru a spune și că Fundația a fost selectată să participe în Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA 2014-2020). Prima reuniune a acestui Comitet va avea loc în data de 16 aprilie, la București. Vom informa periodic despre dezbaterile și deciziile Comitetului.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*