Potențialul educației deschise în sistemul de învățământ românesc

Deschiderea educației contribuie la creșterea echității prin acces la resurse, îmbunătățirea calității educației, creșterea interesului comunității față de educație, stimularea inovației și îmbunătățirea investiției în educație pe termen lung

Fundația pentru o societate deschisă în parteneriat cu Guvernul României, prin Departamentul de Servicii Online și Design, cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii în România și al Bibliotecii Naționale a României a organizat azi, 10 martie, cu ocazia Săptămânii Internaționale a Educației Deschise, a doua ediție a conferinței naționale Educație Deschisă România.

Conferința a abordat atât potențialul resurselor educaționale deschise în învățământul preuniversitar și în cercetare, cât și problema drepturilor de autor pentru materialele educaționale.

„Un sistem de educație deschis este cel care se îmbunătățește permanent prin analiză și evaluare; caută să înlăture barierele din calea accesului la educație, punând accentul deopotrivă pe calitate și echitate; folosește eficient și transparent resursele; este conectat la tehnologie și, prin tehnologie, la lumea modernă. Deschiderea educației contribuie la creșterea echității prin acces la resurse, îmbunătățirea calității educației, creșterea interesului comunității față de educație, stimularea inovației și îmbunătățirea investiției în educație pe termen lung”, declară Ovidiu Voicu, directorul Departamentului de Politici Publice al Fundației pentru o societate deschisă, autorul raportului Educație deschisă în sistemul preuniversitar, prezentat azi, în cadrul conferinței. Resursele educaționale, materialele educaționale, indiferent de cadrul formal sau non-formal în care sunt folosite, trebuie să poată fi reutilizate, îmbunătățite de alți producători de conținut și utilizate liber de orice persoană care este interesată de informație.

Două dintre recomandările pentru încurajarea educației deschise în învățământul preuniversitar sunt: 1) crearea Bibliotecii Școlare, prevăzută în Legea Educației, care ar putea fi o platformă care să găzduiască resurse educaționale deschise la nivel național; Acest demers nu implică alocări financiare noi, ci aplicarea cu strictețe a principiului orice resursă produsă cu bani publici va avea acces deschis.  2) transparența și integritatea unităților de învățământ, prin publicarea bugetelor instituțiilor și respectarea procedurilor de consultare de către Ministerul Educației.

La nivel academic, accesul nerestricționat la resursele de cercetare este îngrădit pe de-o parte de veniturile pe care autorul trebuie să le primească, dar și de politica editurilor sau platformelor care găzduiesc documente științifice, care nu pun la dispoziție decât contra-cost materialele.

Referitor la drepturile de autor asupra materialelor educaționale, participanții la conferința Educație Deschisă România au pornit discuția de la Raportul Juliei Reda, care propune o evaluare a legislației drepturilor de autor prin prisma nevoii de flexibilitate, în funcție de tipurile de materiale și de scopul utilizării acestora. În timp ce reprezentantul Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Răzvan Câșmoiu, prezent la eveniment a susținut mai degrabă dreptul producătorului de conținut, participanții au pledat în cadrul evenimentului pentru o abordare în funcție de contextul utilizării lor. De pildă, Ministerul Educației, ar trebui să ofere manualele digitale în formate prelucrabile, fără ca dreptul de reutilizare a acestora să fie îngrădit de proprietatea firmei care a câștigat achiziția publică, conform aceluiași principiu, orice resursă produsă cu bani publici va avea acces deschis.

Educație Deschisă România a reunit 130 de participanți, profesori, inspectori școlari, reprezentanți ai asociațiilor de elevi, ai organizațiilor non-guvernamentale și autorităților publice, un număr aproape dublu față de prima ediție, dovadă a interesului crescut pentru deschidere și acces liber la resurse de învățare, în rândul tuturor actorilor interesați.

 

Conferința națională Educație Deschisă România aa fost organizată prin proiectul Rapoartele Societății Deschise, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.

 

Detalii despre eveniment și despre proiect puteți obține de la Claudia Iordache, specialist comunicare, pe adresa claudia.iordache@fundatia.ro .

 

2015-03-10 12.03.09

Leave a comment

Your email address will not be published.


*