Faceți o prioritate legislativă din transparența exploatării resurselor naturale!- Scrisoare deschisă

 SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ GUVERNULUI ROMÂNIEI

Domnului prim-ministru Victor Ponta

 

Faceți o prioritate legislativă din transparența exploatării resurselor naturale!

 

Domnul prim-ministru,

În discursul dumneavoastră în fața Parlamentului în data de 2 februarie 2015, ați prezentat prioritățile legislative pentru acest an. Ați vorbit despre legi importante în domeniul exploatării resurselor naturale, precum legea minelor sau stabilirea regimului redevențelor de exploatare. Am fost surprinși să constatăm că nu ați abordat și transparența exploatării, cu atât mai mult cu cât România are obligația de a implementa legislație europeană în domeniu pe parcursul acestui an.

În anul 2013, Parlamentul și Consiliul European au adoptat două directive cu importanță majoră pentru creșterea transparenței exploatării resurselor naturale:

  • Directiva 2013/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE
  • Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE.

În spatele acestor nume lungi, cele două directive impun creșterea transparenței prin publicarea plăților efectuate către guverne de către companii care desfășoară activități în domeniul extractiv sau forestier. Plățile în bani sau în natură vor fi publicate în cadrul unor rapoarte consolidate, potrivit capitolului X din Directiva 2013/34/UE.

Cele două directive trebuie implementate de fiecare stat membru, inclusiv România, cel târziu până pe 20 iulie 2015, respectiv 26 noiembrie 2015.

Potrivit prevederilor directivelor, operatorii economici care trebuie să publice transparent plățile sunt întreprinderile mari (250 de angajați, cifră de afaceri de 40 milioane euro), inclusiv întreprinderi cu capital de stat și întreprinderi listate la o bursă de valori reglementată. Raportul public se face anual, începând cu iulie 2015. De asemenea, întreprinderile „mamă”trebuie să elaboreze rapoarte consolidate, care să cuprindă toate întreprinderile subsidiare.

Tipurile de plăți incluse în raport sunt: drepturi pe producție, taxe, redevențe, dividende, bonusuri, plăți pentru obținerea licențelor, plăți de infrastructură, în valoare de 100 000 euro sau mai mult pe anul raportării. Raportul trebuie să arate plățile totale către fiecare guvern, totalul pentru fiecare tip de plată către guvern, totalul pentru fiecare tip de plată pentru fiecare proiect în parte (respectiv pentru fiecare document juridic de tipul contract, licență, concesiune etc.).

Rămâne la latitudinea statelor membre stabilirea metodei de publicare, stabilirea sancțiunilor, calendarul raportării. În această privință, menționăm că:

  • este necesar ca publicarea să se facă într-un format din care se poate prelua prin mijloace automate, potrivit principiilor datelor deschise

  • nu trebuie să existe excepții suplimentare de la publicare, impuse la nivel național

  • în definirea „proiectului” accentul trebuie să se pună pe conținut și substanță și nu pe forma plăților/activităților

  • încurajăm adoptarea modelului implementat de Marea Britanie privind întocmirea unui grup de lucru cu reprezentanți ai industriei și ai societății civile organizate

  • sancțiunile trebuie să fie disuasive. În Marea Britanie sancțiunile pentru raportarea eronată sunt de natură penală.

Mai mult, noile Directive privind achiziţiile publice (2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU) – care trebuie implementate până în aprilie 2016 – vor avea un impact direct asupra domeniului, mai ales în ceea ce privește contractele de concesiuni. De aceea, în transpunerea legislației europene, este absolut necesară o bună coordonare între instituțiile cu atribuții în domeniu pentru a nu exista neconcordanțe sau pentru a nu crea impredictibilitate prin schimbări dese de legislație.

Având în vedere toate aceste aspecte, vă solicităm următoarele:

  • să faceți o prioritate legislativă din transpunerea celor două directive

  • să vă asigurați că orice propunere legislativă în domeniul exploatării resurselor naturale ține cont de principiul transparenței

  • să inițiați consultări cu societatea civilă în ceea ce privește implementarea directivelor și a aspectelor lăsate la latitudinea statelor membre și comunicarea oficială a persoanelor responsabile de coordonarea acestui demers

 

 

Semnatar:

Coaliția pentru date deschise

 

Coaliția pentru date deschise este o platformă a organizațiilor non-guvernamentale, instituțiilor de învățământ superior și cetățenilor, care promovează deschiderea datelor publice în România. Mai multe informații despre membri și activități, găsiți pe adresa http://datedeschise.fundatia.ro/membri/

Proiectul omonim este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Pentru informații despre prevederile directivelor și despre activitatea Coaliției pentru date deschise, o puteți contacta pe Andra Bucur, jurist și cercetăror, la Fundația pentru o societate deschisă, pe adresa andra.bucur@fundatia .ro.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*