Coaliția pentru Date Deschise solicită Președintelui și viitorului guvern mai multă guvernare deschisă

În contextul negocierilor privind formarea unui nou cabinet de miniștri, Coaliția pentru Date Deschise a transmis Președintelui un apel pentru menținerea principiilor guvernării deschise în programul de guvernare, indiferent care va fi numele viitorului premier și componența cabinetului.

Coaliția pentru Date Deschise este o platformă a societății civile care militează pentru guvernare deschisă și pentru date publice deschise.

Redăm mai jos integral scrisoarea transmisă. Organizațiile și persoanele ce doresc să se alăture demersului o pot face printr-un comentariu la acest articol.

 


Domnului Președinte al României, Klaus Iohannis

Stimate domnule Președinte,

În contextul dezbaterilor privind numirea unui nou cabinet de miniștri, organizațiile și persoanele semnatare, membre ale Coaliției pentru Date Deschise[1], dorim să subliniem că indiferent cine va fi prim-ministru și care va fi compoziția guvernului, este esențial ca programul acestuia să includă principiile guvernării deschise, asumate de către România prin participarea la inițiativa internațională Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP – Open Government Partnership)[2]:

 • transparența activității administrației și deschiderea datelor publice;
 • stimularea implicării cetățenilor în luarea deciziilor;
 • integritate în exercitarea funcției publice;
 • utilizarea noilor tehnologii pentru a oferi servicii mai bune cetățenilor.

Iată câteva exemple ce arată cum aplicarea principiilor guvernării deschise poate să ajute pentru a evita sau a limita impactul unor situații de criză:

 • publicarea în format deschis, de către toate autoritățile centrale și locale, a permiselor, autorizațiilor și avizelor acordate firmelor, va permite o monitorizare publică a situației acestora limitând posibilitatea de abuz și corupție și contribuind la prevenirea incidentelor;
 • colectarea și publicarea transparentă a indicatorilor privind starea sistemului de sănătate dă posibilitatea cetățenilor să cunoască situația reală și să contribuie la decizii informate cu privire la acesta. O dezbatere publică structurată, care să țină cont de toate punctele de vedere, ar putea să deblocheze așteptata reformă a sistemului public de sănătate;
 • publicarea în format deschis a bugetelor și a celorlalte informații despre starea fiecărei instituții publice – școală, spital, instituție de cultură etc. – va oferi comunităților cadrul necesar pentru înțelegerea și rezolvarea problemelor cu care se confruntă acestea.

Vă solicităm, domnule președinte, ca în procesul de nominalizare a unui nou prim-ministru să vă asigurați că persoana desemnată, indiferent de apartenența politică, își va asuma continuarea deschiderii guvernării în România, inclusiv prin următoarele acțiuni:

 • asumarea explicită, în programul de guvernare, a participării României la inițiativa internațională OGP și a implementării Planului național de acțiune 2014 – 2016;
 • demararea unui proiect de restabilire a dialogului structurat permanent între administrație și societate, la toate nivelurile;
 • măsuri concrete pentru implementarea eficientă, de către toate instituțiile publice, a legii 52/2003 privind transparența decizională;
 • susținerea politică pentru menținerea funcțională și întărirea rolului unității de coordonare a OGP în directa subordine a primului-ministru, responsabilă cu implementarea planului de acțiune amintit și a tuturor ministerelor și agențiilor guvernamentale care au în responsabilitate implementarea unor angajamente din plan;
 • susținerea politică și includerea în programul de guvernare deschisă a tuturor instituțiilor publice ce doresc să treacă printr-un proces de deschidere instituțională;
 • includerea în bugetul public a resurselor necesare pentru funcționarea și extinderea portalului național de date deschise – data.gov.ro.

Amintim că România este membră a OGP din noiembrie 2011 și din septembrie 2015 a fost aleasă în Comitetul Director al organizației. Punerea în practică a principiilor OGP este unul din obiectivele programului de guvernare, dar și al programului electoral cu care dumneavoastră, domnule președinte, ați participat în alegerile din anul 2014[3]. Principiile guvernării deschise se regăsesc, explicit sau implicit, și în principalele documente strategice naționale[4].

Dacă veți considera necesar, ne arătăm deschiderea pentru a sprijini cu expertiza noastră viitorul Cabinet pentru a formula și implementa măsurile concrete necesare pentru a răspunde pozitiv acestor solicitări.

Cu deosebită considerație,

 

Semnatari:

 

Coaliția pentru Date Deschise

 

Fundația pentru o societate deschisă

Centrul pentru Inovare Publică

Fundația Ceata

Asociatia Smart City

Open Knowledge Romania

Asociația pentru Tehnologie și Internet – ApTI

Societatea Academică din România (SAR)

Fundația Tineri pentru Tineri

Funky Citizens

ActiveWatch

Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe)

Expert Forum (EFOR)

Asociația Pentru Minți Pertinente AMPER

Asociația geo-spatial.org

Asociația Miliția Spirituală

Asociația MetruCub – resurse pentru cultură

Andra Bucur

Constantinescu Nicolaie, arhitect informațional Kosson.ro

Miruna Bădescu, Eau de Web

Andrei Meliș, Eau de Web

Dan Matei

 

[1] http://datedeschise.fundatia.ro/

[2] http://www.opengovpartnership.org/

[3] „Ca Președinte al României, voi urmări proactiv ca și celelalte angajamente ale României care au un impact asupra bunei guvernări, de exemplu transparența finanțării politice, a cheltuielilor statului și oferirea de servicii electronice pentru cetățeni prin platforma OGP (Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă) să fie puse în practică. Chiar dacă guvernul este cel responsabil direct de implementarea acestor politici și angajamente, președintele va urmări și informa publicul permanent asupra stadiului realizării acestor obiective.”,

http://www.iohannispresedinte.ro/files/userfiles/Program-prezidential.pdf, p. 24

[4] Programul Național de Reformă 2015, Acordului de Parteneriat cu Comisia Europeană, Agenda Digitală pentru Europa 2020, Strategia Naționala privind Agenda Digitală pentru România și Strategia Națională Anticorupție

 

1 Comment on Coaliția pentru Date Deschise solicită Președintelui și viitorului guvern mai multă guvernare deschisă

 1. Jalobeanu Mihai Stanislav // November 10, 2015 at 4:42 pm //

  Susțin demersul și semnez personal precum și în numele secțiunii din România a societății IEEE Education (a grupului de cadre didactice universitare IEEE-Edu-Ro)

4 Trackbacks & Pingbacks

 1. Despre nevoia de date deschise | Funky Citizens
 2. „Un Guvern deschis și transparent” - cel puțin declarativ - Date deschise @ Fundația pentru o Societate Deschisă
 3. Coaliția pentru Date Deschise solicită Guvernului măsuri concrete pentru guvernare deschisă - Date deschise @ Fundația pentru o Societate Deschisă
 4. Consultare publică: organizarea Ministerului pentru Consultare Publică - Date deschise @ Fundația pentru o Societate Deschisă

Leave a comment

Your email address will not be published.


*