Coaliția pentru Date Deschise solicită Guvernului măsuri concrete pentru guvernare deschisă

Prima dintre prioritățile enunțate de programul de guvernare al cabinetului Cioloș este: „Un Guvern deschis și transparent, în dialog cu instituțiile administrației publice centrale și locale, cu societatea civilă și cetățeni.”

Salutând această declarație de principii, în continuarea apelului transmis la începutul săptămânii Președintelui României, Coaliția pentru Date Deschise solicită noului guvern și măsuri concrete care să ducă la punerea în practică a priorităților enunțate în domeniul guvernării deschise. Redăm în continuare scrisoarea transmisă în acest sens premierului Dacian Cioloș.

 


 

Domnului Dacian Cioloș, prim-ministru al României

 

Stimate domnule Dacian Cioloș,

Organizațiile și persoanele semnatare, membre ale Coaliției pentru Date Deschise, salutăm faptul că în programul dumneavoastră de guvernare, aprobat de Parlament, prima dintre priorități este cea a unui guvern deschis și transparent, adică cea a guvernării deschise.

În secțiunea dedicată principiilor, programul vorbește explicit de implicarea cetățenilor în luarea deciziilor și participarea lor la implementare, dar și de folosirea noilor tehnologii pentru a îmbunătăți interacțiunea dintre administrație și societate.

Am constat însă și că în secțiunea dedicată Planului de măsuri, sunt puține acțiuni concrete care să conducă la implementarea priorității enunțate. Sunt incluse mai degrabă declarații generale, pe care le apreciem, dar care cer la rândul lor măsuri specifice.

Înțelegând că timpul scurt alocat întregului proces de desemnare nu a permis un document elaborat, venim în întâmpinarea programului de guvernare și ne arătăm disponibilitatea pentru a sprijini cu expertiza noastră formularea și implementarea măsurile concrete necesare pentru a discuta în mod real de deschiderea guvernării.

Iată doar câteva exemple de măsuri concrete pe care le așteptăm:

  • măsuri concrete pentru implementarea eficientă, de către toate instituțiile publice, a legii 52/2003 privind transparența decizională;
  • includerea în bugetul public a resurselor necesare pentru funcționarea și extinderea portalului național de date deschise – data.gov.ro.
  • asumarea explicită, în programul de guvernare, a participării României la inițiativa internațională OGP și a implementării Planului național de acțiune 2014 – 2016. În particular, primul angajament din planul de acțiune amintit se referă la accesul transparent la informații de interes public și la revizuirea legislației și practicii în domeniu. Iar un alt angajament vorbește despre introducerea standardului Open Contracting în domeniul achizițiilor publice.
  • demararea unui proces consistent de adoptare a unui nou plan de acțiune pentru guvernare deschisă (cel curent se termină în iunie 2016)
  • publicarea în format deschis și sub licență liberă, de către toate autoritățile centrale și locale, a permiselor, autorizațiilor și avizelor acordate firmelor, va permite o monitorizare publică a situației acestora limitând posibilitatea de abuz și corupție și contribuind la prevenirea incidentelor;
  • colectarea și publicarea transparentă a indicatorilor privind starea sistemului de sănătate dă posibilitatea cetățenilor să cunoască situația reală și să contribuie la decizii informate cu privire la acesta.
  • publicarea în format deschis și sub licență liberă a bugetelor și a celorlalte informații despre starea fiecărei instituții publice – școală, spital, instituție de cultură etc. – va oferi comunităților cadrul necesar pentru înțelegerea și rezolvarea problemelor cu care se confruntă acestea.

Exemplele pot continua. Sunt lucruri concrete, care se pot face și fără schimbări legislative, doar prin acte administrative, și care pot avea impact pe durata mandatului dumneavoastră.

Amintim că România este membră a OGP din noiembrie 2011 și din septembrie 2015 a fost aleasă în Comitetul Director al organizației, dar și că principiile guvernării deschise se regăsesc, explicit sau implicit, și în principalele documente strategice naționale.

Nu în ultimul rând, constatăm atât din experiența recentă a României, cât și din practicile pozitive ale altor țări, că unul din factorii care favorizează progresul în domeniul guvernării deschise este implicarea activă a șefului guvernului și păstrarea coordonării întregului proces în echipa premierului. Menționăm aici și colaborarea bună pe care noi, ca reprezentanți ai societății civile, am avut-o cu echipa tehnică responsabilă de această temă.

Rămânem încrezători în continuarea unui dialog constructiv, care să conducă la colaborare în spiritul guvernării deschise, și așteptăm răspunsul dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,

 

Semnatari:

 

Coaliția pentru Date Deschise

 

Fundația pentru o societate deschisă

Centrul pentru Inovare Publică

Fundația Ceata

Funky Citizens

Kosson.ro

Asociația pentru Tehnologie și Internet

Mediawise Society

Asociația Smart City

Open Knowledge România

Asociația MetruCub – resurse pentru cultură

Fundația Tineri pentru Tineri

Asociația geo-spatial.org

Dan Matei

Andra Bucur

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Consultare publică: organizarea Ministerului pentru Consultare Publică - Date deschise @ Fundația pentru o Societate Deschisă

Leave a comment

Your email address will not be published.


*