Arhivele și buna guvernare deschisă

Arhivele au un rol bine definit în guvernarea deschisă și, în general, în buna guvernare. Arhivele Naționale ale României își propun să contribuie mai mult la buna guvernare și la consolidarea democrației în viitor. Viziunea aceasta se înscrie și în cea promovată la nivel internațional de ICA - International Council on Archives și este completată de alte două exemple de arhive care aplică principiile guvernării deschise: Arhivele Naționale din SUA și cele din Marea Britanie.

În ultima zi a lunii octombrie a avut loc un eveniment dedicat Zilei Arhivelor Naționale, înfiinţate în Ţara Românească şi Moldova prin Regulamentele Organice și unificate în 1862. La eveniment s-a vorbit despre istoria și importanța instituției Arhivelor, precum și despre cele mai recente proiecte realizate sau în curs de realizare de către ANR (proiectul Sistem informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienţilor Arhivelor Naţionale, în urma căruia s-a lansat Portalul Arhivelor, ce oferă acces online la documentele ANR; proiectul Medievalia, prin care se vor putea consulta online circa 25.000 de documente de dinainte de 1600).

Un aspect esențial punctat în prezentările de început a fost acela al rolului actual al Arhivelor. Directorul instituției, dr.Ioan Drăgan, a menționat că importanța Arhivelor trebuie înțeleasă nu doar din perspectiva depozitării trecutului și a identității naționale, ci și prin prisma contribuției la buna guvernare și la consolidarea democrației în România:

”Lumea vede, în general, Arhivele Naționale ca pe un loc unde se cercetează trecutul. Noi trebuie să schimbăm puțin această percepție (…). Aș vrea să accentuăm mult mai mult contribuția noastră la buna guvernare. (…) Contribuția la buna guvernare înseamnă, în același timp, contribuție la consolidarea democrației: fiecare să aibă dreptul său respectat pînă la capăt, să poată folosi toate informațiile care îl privesc și care sînt legate de interesele lui, de familia lui, de identitatea lui.”

Un exemplu de contribuție la buna guvernare a fost sprijinul pe care Arhivele l-ar fi putut oferi în chestiunea marilor retrocedări (pentru documentare, dar și pentru consultarea cu privire la aspecte legislative) – un subiect atît de prezent în discuțiile din ultima perioadă la nivel național.

Această direcție de dezvoltare este binevenită și sperăm ca ea să fie integrată formal și în misiunea și documentele strategice ale ANR în viitorul apropiat.

La nivel internațional, această viziune se înscrie în cea promovată de ICA – International Council on Archives, care susține că un bun management al arhivelor nu este doar despre depozitarea unor materiale pentru istorie și pentru cercetare, ci și despre identficarea rolului central al arhivelor în buna guvernare. În multe țări, arhivele naționale sînt responsabile de deciziile legate de documentele guvernamentale care pot fi distruse și cele care trebuie păstrate ca parte a istoriei naționale. Arhivele pot fi, astfel, un decident neutru, care se asigură că agențiile guvernamentale nu distrug materiale care trebuie păstrate ca dovezi de asumare a răspunderii publice. ICA a elaborat și un ghid în acest sens, ”Records Keeping for Good Governance Toolkit”, în care oferă instituțiilor și guvernelor recomandări practice pentru a gestiona arhivele și a respecta principiile transparenței și ale bunei guvernări în general.

Guvernarea deschisă este o dimensiune esențială a bunei guvernări. Guvernarea deschisă este definită din prisma a trei principii esențiale: transparență sau acces la informații, participare publică și colaborarea dintre autoritățile publice și societatea civilă. Un aspect important în deschiderea autorităților publice în fața cetățeanului obișnuit sau antreprenor îl constituie facilitarea accesului la date deschise.

Un exemplu de legătură strînsă între arhive și guvernarea deschisă este acela al Arhivelor Naționale din Statele Unite (NARA – National Archives and Records Administration). NARA includ un plan de guvernare deschisă pentru 2014-2016, al cărui rol este consolidarea democrației prin facilitarea accesului public la materiale de arhivă cu valoare ridicată. NARA implementează o politică de date deschise pentru a crește transparența, disponibilitatea și accesibilitatea materialelor de arhivă atît pentru cercetători, cît și pentru publicul larg.

Un alt exemplu de participare a arhivelor la guvernarea deschisă este dat de Arhivele Naționale din Marea Britanie, care, în 2010, au dezvoltat pentru guvernul britanic Open Government Licence (OGL). Prin OGL, oricine poate copia, publica, distribui, transmite mai departe, adapta și chiar exploata comercial materialele care fac obiectul licenței, publicate de guvern sau de alte instituții publice , cu condiția precizării sursei informației. Licența OGL este compatibilă cu Creative Commons Attribution (CC-BY).

Despre guvernarea deschisă puteți citi mai multe în primul raport din seria ”Rapoartele societatii deschise”, un proiect coordonat de Fundația pentru o Societate Deschisă, în parteneriat cu Asociația MetruCub-resurse pentru cultură.

 

Sursa foto

Leave a comment

Your email address will not be published.


*