Observațiile Coaliției pentru date deschise privind Planul Național de Acțiune pentru implementarea Parteneriatului pentru o guvernare deschisă

Noul planul național de acțiune[1] pentru implementarea Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP) în România a fost pus în dezbatere publică până pe 31 mai 2014. Măsurile și angajamentele prevăzute de noul plan vor fi adoptate de Guvern și vor fi apoi implementate în perioada 2014 – 2016.

Spre deosebire de planul anterior, actualul plan își propune să colaboreze cu societatea civilă în definirea, revizuirea și realizarea angajamentelor pentru aplicarea OGP în România, întrucât OGP este un efort comun al mai multor actori din societate, în scopul comun de valorificare a datelor din sectorul public.

Coaliția pentru date deschise,[2]  platformă deschisă a societății civile, care reunește organizații, grupuri informale și activiști, care promovează datele deschise pe agenda publică românească, propune următoarle sugestii cu privire la Planul de acțiune:

  1. În ceea ce privește publicarea centralizată a informațiilor de interes public pe site-ul Transparenta.gov.ro

·         Coaliția recomandă extinderea acestui obiectiv la publicarea și a altor informații nu doar a celor obligatorii prevăzute la art. 5 din Legea 544/2001 și nu doar de către ministere, acestea având deja informațiile obligatorii publicate pe website-urile proprii.

·         Recomandăm analizarea practicii judiciare pentru identificarea informațiilor deja declarate de interes public și care pot fi publicate.

·         Sugerăm consultarea cu societatea civilă organizată în vederea actualizării listei informațiilor de interes public.

  1. Open Contracting

·         Recomandăm extinderea obligației de transparență și implicare a cetățenilor în procesul de contractare nu doar la nivel de achiziții publice, ci și în ceea ce privește alte contracte care implică bani publici, precum cele privind exploatarea resurselor naturale.

·         Coaliția propune necomunicarea doar a clauzelor care fac referire la informații clasificate și nu la exceptarea de la comunicare a întregului contract

  1. Open Access

·         Propunem realizarea unei analize instituționale care să fundamenteze o politică publică în ceea ce privește accesul deschis (publicarea rezultatelor cercetării finanțate din bani publici), respectiv o analiză a oportunităților, costurilor și beneficiilor introducerii principiilor accesului deschis

  1. Inventarierea seturilor de date produse la nivel central și la nivelul autorităților din subordine

·         Sugerăm extinderea treptată a acestui angajament și la nivelul altor instituții publice

·         Recomandăm realizarea ghidului și a procedurilor referitoare la publicarea seturilor de date în format deschis înainte de efectuarea întâlnirilor cu autoritățile publice

  1. Asigurarea accesului onlie gratuit la legislația națională

·         Recomandăm luarea în considerare a Declarației de la Montreal privind liberul acces la informații juridice în implementarea acestui angajament

·         Susținem permiterea reutilizării acestor date conform principiilor open data.

Pe lângă aceste sugestii, membrii Coaliției pentru date deschise consideră că Planul de acțiune pentru perioada 2014-2016 cuprinde angajamente specifice, ambițioase, cu responsabilități și termene clare, înregistrându-se o îmbunătățire considerabilă față de planul de acțiune anterior.

Coaliția pentru date deschise își oferă sprijinul și expertiza pentru implementarea acestora și pentru inițierea și promovarea modelelor de bune practici.


Leave a comment

Your email address will not be published.


*